Hem

Workplace Adequacy™ Survey

Genom det forskningsbaserade enkätverktyget Workplace Adequacy™ Survey samlar ni in det underlag ni behöver vid framtagning av en arbetsplatsstrategi.

Mer om verktyget

 • Forskningsbaserat

  Enkäten kartlägger de områden som forskning visat är viktiga att förstå vid framtagning av en arbetsplatsstrategi samt för att en arbetsmiljö ska fungera adekvat.

 • Analysverktyg och jämförelsedata

  Genom analysverktyget kan ni identifiera hur behov, attityder och upplevelser skiljer sig mellan organisationens olika delar och jämförelsedatabasen ger er möjlighet att se hur ni står i förhållande till andra organisationer.

 • Anpassningsbart

  Vid behov kan frågeställningar läggas till för att kartlägga särskilda frågeområden.

Ladda ner produktblad

Tre utföranden beroende på ert behov

Vårt forskningsbaserade verktyg Workplace Adequacy™ Survey, möjliggör för er att samla in representativ underlag på ett effektivt sätt med hjälp av beprövade frågeställningar. Analysverktyget ger er möjlighet att fördjupa er i den insamlade informationen. Enkäten finns i tre grundutföranden och kan användas för att Förstå nuläget inför en förändring eller uppföljning, för att Kartlägga framtida behov och ta fram en arbetsplatsstrategi och/eller för att Leda förändringen till det tilltänkta arbetssättet.

 • Förstå nuläget
  Följande moduler ingår
  • Workplace Adequacy™ principerna
  • Tillfredsställelse Fysiska kontorsmiljön
  • Gap-analys
  • Arbetsmönster (Bas)
  • Samarbetsanalys (Bas)
  • Distansarbete (Bas)
  • Tillfredsställelse Facility Management tjänster (Tillval)
  • Arbetsklimat (Tillval)
  Läs mer
 • Kartlägg behoven
  Följande moduler ingår
  • Moduler utöver de i "Förstå nuläget"
  • Arbetsmönster (fördjupning)
  • Mobilitetsanalys
  • Samarbetsanalys (fördjupning)
  • Distansarbete (fördjupning)
  • Fysisk miljöpreferens Min dag på jobbet (Tillval)
  Läs mer
 • Led förändringen
  Följande moduler ingår
  • Moduler utöver de i "Kartlägg framtida behov"
  • Självledarskap
  • Underlätta distansarbete
  • Förändringsbenägenhet
  Läs mer

Nedan presenteras enkätens tre grundutföranden mer detaljerat. Utifrån behov kan moduler läggas till och anpassas för att ni ska få ut den informationen som ni behöver.

Förstå nuläget

Utförandet Förstå nuläget lämpar sig för er som vill förstå hur medarbetarna upplever att den nuvarande kontorsmiljön stödjer arbetet. Denna kortversion av enkäten kan exempelvis vara aktuell för att få en helhetsbild över vad som fungerar bra och mindre bra på arbetsplatsen och/eller för att följa upp en förändring av byte av lokal eller förändrat arbetssätt.

Frågorna spänner över ett brett område vilka fångar tillfredsställelse med miljön, gap-analys avseende betydelsen av olika typer av arbetsuppgifter och hur kontorsmiljön – inklusive tekniken – stödjer dessa, medarbetarnas arbetsmönster, samt vilka kanaler som är viktiga för medarbetarnas samarbete. Detta utförande innehåller även frågor avseende hur många dagar medarbetare önskar arbeta på kontoret samt hur de upplever sin hemarbetsmiljö.

I tillägg till ovan områden erbjuder vi även möjligheten att lägga till en frågemodul som fångar frågor relaterade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Kartlägg framtida behov – framtagning av arbetsplatsstrategi

Detta utförande lämpar sig för er som önskar ta fram en arbetsplatsstrategi eller ett koncept för den framtida kontorsutformningen. I tillägg till insikter i utförandet Förstå nuläget, får ni ett viktigt underlag för att på ett bra sätt kunna dimensionera den framtida arbetsplatsen, skapa diversifierade ytor som möter verksamhetens och medarbetarnas behov, underlätta samarbete och få till önskade interaktioner, samt öka det framtida kontorets användbarhet så att det blir lätt att göra rätt. Vidare får ni genom denna version fördjupade insikter om arbetsmönster, mobilitetsprofil och distansarbete.

I tillägg kan ni vid beställning av detta utförande även få tillgång till workshopen Min dag på jobbet för att fördjupa er i medarbetarnas preferenser för olika aktiviteter.

Led förändringen

En resa till ett nytt flexibelt arbetssätt såsom aktivitetsbaserat eller hybrid arbete, underlättas av att medarbetare förstår syftet med förändringen och att de kan leda sig själva i arbetet. Vid hybrid arbetssätt är det också viktigt att motverka hinder mot att kunna arbeta på distans. Utförandet Led förändringen ger er just detta underlag och hjälper er att förstå vilka insatser som kan krävas för att underlätta förändringsarbetet samt för att underlätta för medarbetarna att skapa bättre vanor. Om olika grupper inom verksamheten har kommit olika långt eller har olika behov för att kunna arbeta enligt ett nytt arbetssätt, hjälper detta utförande er att identifiera skillnader och sätta in insatser där de behövs.

Därför ska du använda dig av Workplace Adequacy™ Survey

 • Beprövade frågeområden
 • Fokuserar på frågeområden som är centrala enligt forskning
 • Effektiv insamlig av data med hög svarsfrekvens
 • Tillgång till jämförelsedata
 • Tillgång till analysverktyg
 • Utvecklat av arbetsplatsstrateger för framtagning av arbetsplatsstrategi
weoffice footer bg

Kontakta oss

Skicka en förfrågan så vi kontaktar dig inom kort

  Linkedin icon Följ oss på LinkedIn