Hem

Workplace Adequacy™ Survey

Genom det enkätverktyget Workplace Adequacy™ Survey samlar ni in det underlag ni behöver utifrån den fas som er projekt befinner sig i. Verktyget kan användas för att kartlägga framtida behov vid framtagning av en arbetsplatsstrategi, för att förstå behovet av förändringsledningsinsatser samt för att följa upp en förändring eller förfina ert nuvarande kontorsmiljö.

Tre versioner beroende på ert behov

Vårt evidensbaserade enkätverktyg Workplace Adequacy™ Survey, möjliggör för er att samla in representativ underlag på ett effektivt sätt med hjälp av beprövade frågeställningar. Enkäten finns i tre grundversioner och kan användas för att hjälpa er hela vägen från behovsanalys och förståelse av nuläget till uppföljning. Nedan beskrivs vilka moduler som ingår i var och en av grundversionerna Kartlägga framtida behov och ta fram en arbetsplatsstrategi, Led förändringen samt följ och och förfina. 

 • Kartlägga framtida behov
  Ta fram en arbetsplatsstrategi
  • Workplace Adequacy™ principerna
  • Tillfredsställelse Fysiska kontorsmiljön
  • Gap-analys
  • Aktivitetsanalys
  • Mobilitetsanalys
  • Samarbetsanalys
  • Distansarbete
  • Tillfredsställelse Facility Management tjänster (Tillval)
  • Arbetsklimat (Tillval)
  • Fysisk miljöpreferens Min dag på jobbet (Tillval)
  Läs mer
 • Led förändringen
  Rikta era insatser
  • Förändringsbenägenhet
  • Självledarskap
  • Underlätta distansarbete
  Läs mer
 • Följ upp och förfina
  Bibehåll hög standard
  • Workplace Adequacy™ principerna
  • Tillfredsställelse Fysiska kontorsmiljön
  • Gap-analys
  Läs mer
Ladda ner produktblad

Tre versioner anpassat för den fas ni befinner er i

Utifrån behov kan moduler läggas till och anpassas för att ni ska få ut den informationen som ni behöver.

Kartlägg framtida behov – framtagning av arbetsplatsstrategi

Denna version lämpar sig för er som önskar ta fram en arbetsplatsstrategi eller ett koncept för den framtida kontorsutformningen. Här får ni ett viktigt underlag för att på ett bra sätt dimensionera den framtida arbetsplatsen, skapa diversifierade ytor som möter verksamhetens och medarbetarnas behov, underlätta samarbete och få till önskade interaktioner samt öka det framtida kontorets användbarhet så att det blir lätt att göra rätt. Vidare får ni genom denna version fördjupade insikter om arbetsmönster, mobilitetsprofil och distansarbete.

I tillägg kan ni vid beställning av denna version även få tillgång till workshopen Min dag på jobbet för att fördjupa er i medarbetarnas preferenser för olika aktiviteter.

Led förändringen

En resa till ett nytt flexibelt arbetssätt såsom aktivitetsbaserat eller hybrid arbete, underlättas av att medarbetare förstår syftet med förändringen och att de kan leda sig själva i arbetet. Vid hybrid arbetssätt är det också viktigt att motverka hinder mot att kunna arbeta på distans. Versionen Led förändringen ger er just detta underlag och hjälper er att förstå vilka insatser som kan krävas för att underlätta förändringsarbetet samt för att underlätta för medarbetarna att skapa bättre vanor. Om olika grupper inom verksamheten har kommit olika långt eller har olika behov för att kunna arbeta enligt ett nytt arbetssätt, hjälper denna version er att identifiera skillnader och sätta in insatser där de behövs.

Följ upp och förfina

Denna version hjälper er att följa upp en genomförd förändring genom att identifiera hur väl arbetsplatsen lever upp till huvudprinciperna i ramverket Workplace Adequacy™. Genom detta underlag får ni insikt i vad som fungerar bra och vad som behöver finslipas för att ni ska få ut än mer av arbetsplatsen.

Därför ska du använda dig av Workplace Adequacy™ Survey

 • Beprövade frågeområden
 • Fokuserar på frågeområden som är centrala enligt forskning
 • Effektiv insamlig av data med hög svarsfrekvens
 • Tillgång till jämförelsedata
 • Tillgång till analysverktyg
 • Utvecklat av arbetsplatsstrateger för framtagning av arbetsplatsstrategi
weoffice footer bg

Kontakta oss

  WeOffice Youtube Linkedin icon Följ oss på LinkedIn