Arbetsplatsstrategi för verksamhetsanpassade kontor

Vi erbjuder evidensbaserade verktyg, utbildningar och konsultinsatser för framtagning och implementering av arbetsplatsstrategi.

Ramverket Workplace Adequacy™

5 principer för att skapa verksamhetsanpassade arbetsplatser

Forskningen inom kontor och arbetssätt ger en splittrad bild över hur olika typer av kontor och arbetssätt påverkar medarbetares hälsa och produktivitet. Samtidigt pekar forskningen på några principer som välhanterat ökar förutsättningar till att skapa aktivitetsbaserade arbetsplatser och arbetssätt som fungerar över tid, leder till ökad attraktivitet och som enklare triggar önskvärda beteenden. Läs här om dessa fem principer.

Dimensionera rätt

Att dimensionera arbetsplatsen korrekt är en förutsättning för att en känsla av trängsel inte ska uppstå och för att medarbetare enkelt ska hitta adekvata ytor för sina aktiviteter. En underdimensionerad arbetsplats skapar frustration och missnöje och en överdimensionerad leder till mindre önskade interaktioner och högre lokalkostnader.

Diversifiera

Oavsett om arbetsplatsen är flexibel och aktivitetsbaserat, eller traditionellt där medarbetare har fasta skrivbord, är nyckeln till en god fysisk utformning att ge valmöjlighet. Olika arbetsplatser passar bättre eller sämre för olika aktiviteter. Men det gäller att diversifiera utifrån medarbetarnas behov och skapa ytor som faktiskt används.

Underlätta samarbete

Även om goda samarbetsytor skapar förutsättningar för samarbete, behöver vi aktivt skapa strukturer för att bibehålla goda samarbeten och trigga önskvärda beteenden. Den fysiska miljön har sin del i att trigga rätt beteenden och organisatoriska riktlinjer, rutiner och uppmuntran har en annan del.

Ökad användbarhet

Människor gör inte det som är möjligt, utan det som är enklast. Arbetsplatser behöver skapas för att dels ta bort hinder för och skapa närhet till önskade beteenden. Tänk på att placera ytor som är viktiga inom en radie av 30 sekunder från ytor där medarbetare vanligtvis vistas och att det enkelt går att överblicka om ytan är tillgängligt eller ej.

Insikt genom delaktighet

Delaktighet är viktigt av flera skäl. Delaktighet kan inte enbart leda till engagemang, en känsla av ägande och förutsägbarhet i processen. Genom delaktighet kan arbetsplatsstrategen också samla in relevant data och utforma en strategi som är välförankrad i de behov som verksamheten har.

Certifierande utbildning till arbetsplatsstrateg

Har du arbetsuppgifter som berör hur kontor och arbetssätt ska utformas? Är du nyfiken på hur det är att arbeta som arbetsplatsstrateg eller rent av redan arbetar i rollen men önskar uppdatera dina kunskaper?

Denna unika certifierande utbildningen fördjupar dina kunskaper om hur du kan ta fram och implementera en arbetsplatsstrategi, från start till mål.

Läs mer

Workplace Adequacy™ Survey

Data och insikter är avgörande för att förstå verksamhetens behov och vid framtagning av en arbetsplatsstrategi som håller över tid. Genom det forskningsbaserade enkätverktyget Workplace Adequacy™ Survey samlar ni in det underlag ni behöver vid framtagning av en arbetsplatsstrategi. Verktyget erbjuds i tre versioner och kan tillämpas för att Kartlägga framtida behov och ta fram en arbetsplatsstrategi, Leda förändringen och Uppföljning eller förstå nuläget.

Läs mer

Konsulttjänster

Våra tjänster stöttar organisationer i att skapa mer än vackra kontor. Vår styrka vilar i vår kunskap om mänskligt beteende och arbetsmiljö utifrån vilket vi adresserar frågeställningar om kontorsutformning och agilt och aktivitetsbaserat arbetssätt. Tack vare vår kunskapsbas, erfarenhet, metoder och verktyg tar vi fram arbetsplatsstrategier och leder projekt samt förändringar så att er arbetsmiljö fungerar över tid. Genom att involvera oss i ert projekt säkerställer ni att medarbetarna blir delaktiga i processen samtidigt som farten i projektet kan bibehållas eller accelereras.

Läs mer

Fördjupa dig

Certifiera dig till arbetsplatsstrateg

Få kunskap och färdigheter du behöver för att ta ett projekt från genomfört till framgångsrikt!

Läs mer

Workplace Adequacy™ Survey

Samla in data och analysera information för framtagning av arbetsplatsstrategi! Så kan vår enkätplattform och visualiseringsverktyg hjälpa er i ert projekt.

Läs mer

Tjänster för framtagning och implementering av arbetsplatsstrategi

Ta del av hur vi kan stötta er vid omställning till nytt kontor och nytt arbetssätt!

Läs mer
weoffice footer bg

Kontakta oss

    WeOffice Youtube Linkedin icon Följ oss på LinkedIn