Strukton Rail nytt huvudkontor arbetsplattsstrategi
Hem

WeOffice utvalda att stödja Strukton Rail AB vid framtagning av arbetsplatsstrategi samt etableringen av deras nya huvudkontor

Aram Seddigh, ansvarig arbetsplatsstrateg och uppdragsansvarig
- Efter att ha framgångsrikt utvecklat arbetsplatsstrategin för Strukton Rails framtida huvudkontor, är vi glada att fortsätta stödja dem i deras övergång till nya lokaler, säger Aram Seddigh (fil. dr.), VD och certifierad arbetsplatsstrateg hos WeOffice.

Strukton Rail AB vände sig till WeOffice AB då de behövde en ny arbetsplatsstrategi. De efterfrågade en effektiv och evidensbaserad process som engagerade alla medarbetare och resulterade i konkreta lösningar för dimensionering, rumsfunktionsprogram, förändrat arbetssätt, förändringsledning och fysisk/teknisk utformning av den framtida arbetsplatsen.

”Med tidspressen på mindre än en månad efter den inledande visionära workshopen med ledningsgruppen, genomförde vi en omfattande datainsamling genom enkäten Workplace Adequacy™, workshoppen ’Min dag på jobbet’ med alla medarbetare och fokusgruppsintervjuer med verksamhetens chefer. Vi analyserade även närvarodata för att säkerställa rätt dimensionering av den kommande arbetsplatsen. Den framtagna arbetsplatsstrategin godkändes av ledningsgruppen och vi ser fram emot att fortsätta stödja Strukton Rail med lokalsök, utvärdering och hyresförhandling, säger Aram Seddigh.”

Om Strukton Rail AB:

Strukton Rail AB är Sveriges största privata järnvägsentreprenör och ingår i den nederländska koncernen Strukton Groep NV. De planerar, bygger och underhåller spår- och järnvägssystem och bidrar till en hållbar och effektiv spårtrafik. Företaget präglas av hög kompetens, ansvarsfullhet och ständig innovation.

Om WeOffice AB:

WeOffice är experter på arbetsplatsstrategi, kontorsutformning och omställning till nya sätt att arbeta. WeOffice stöttar organisationer med konsulttjänster hela vägen från framtagning av arbetsplatsstrategi, till lokalsök, lokalutformning, hyresförhandling, projektledning, förändringsledning. I tillägg erbjuder WeOffice systemverktyg för framtagning av arbetsplatsstrategi och behovskartläggning samt utbildar arbetsplatsstrateger i det evidensbaserade ramverket Workplace Adequacy™.

Är du intresserad av hur vi kan stötta er till ett nytt kontor eller vid framtagning av arbetsplatsstrategi? Kontakta oss för mer information. 

Dela:
weoffice footer bg

Kontakta oss

    WeOffice Youtube Linkedin icon Följ oss på LinkedIn