Hem

Sanoma Utbildning har valt WeOffice som leverantör för framtagning av arbetsplatsstrategi.

Pressmeddelande – Stockholm, 23 augusti, 2023.

Sanoma Utbildning är ett svenskt läromedelsförlag som har skapat läromedel till svensk undervisning sedan 1993 och är en av landets största kunskapsförmedlare för barn, ungdomar och vuxna. Sanoma Utbildning är en del av Sanoma Learning, ett av Europas marknadsledande läromedelsföretag.

Sanoma Utbildning har valt WeOffice som leverantör för framtagning av arbetsplatsstrategi för sitt framtida kontor i Stockholm. Uppdraget innebär framtagning av underlag som kommer att användas till lokalanpassning inklusive dimensionering, diversifiering samt funktionsbeskrivning av arbetsytor utifrån verksamhetens mål och behov.

Vad är det som gör detta uppdrag särskilt spännande?

Inom WeOffice har vi ett stort fokus på att arbeta evidensbaserat samt utifrån relevant forskning och beprövad erfarenhet. Att då få förtroendet av ett läromedelsförlag, vars verksamhet handlar om att sprida kunskap är extra roligt. Vi ser därför fram emot att ta fram och implementera en arbetsplatsstrategi som inte bara leder till att öka nöjdheten och trivseln hos organisationens medarbetare, utan också gör att de kan få ännu bättre förutsättningar att utveckla högkvalitativa läromedel och uppnå sina mål, säger Aram Seddigh som är VD på WeOffice och certifierad arbetsplatsstrateg.  

Vad är målet med arbetsplatsstrategin?

Arbetsplatsen är en viktig plats av många olika anledningar. Den står i centrum för att möta människor såväl fysiskt som digitalt, öppnar upp för samarbeten mellan kollegor, ger en god arbetsmiljö, fokus för intensivt arbete men också en rofylld och/eller fartfylld plats när man vill komma ifrån hemmet. Komplexiteten i att kunna få den fysiska och den psykosociala arbetsplatsen att underlätta våra arbetssätt och förstärka vår kultur och kreativitet gör strategin bakom central. WeOffice har god erfarenhet och kompetens inom området och vi ser fram emot att gemensamt skapa ett helhetskoncept för vår arbetsplats, säger Therese Åhsberg, HR Business Partner på Sanoma Utbildning


Kort om WeOffice tillvägagångssätt i detta projekt

I detta projekt kommer WeOffice utföra visions-workshop, fokusgruppsintervjuer, analysera närvarodata samt kartlägga medarbetarnas behov genom fysisk miljöanalys och Workplace Adequacy™ Survey. Genom denna process samlar vi in nödvändigt underlag för att skapa en arbetsplatsstrategi som möter verksamhetens behov avseende dimensionering, diversifiering, samarbete och kontorets användarvänlighet. Vår process kommer bjuda in till delaktighet dels för att skapa förutsägbarhet i processen dels för att vi på ett bra sätt ska kunna samla in nödvändig information (läs här mer om ramverket Workplace Adequacy™).

Sven Ostner & Aram Seddigh, WeOffice
Sven Ostner och Aram Seddigh, WeOffice

Involverade konsulter

Om Sanoma Utbildning

Sanoma Utbildning är ett svenskt läromedelsförlag som har skapat läromedel till svensk undervisning sedan 1993 och är en av landets största kunskapsförmedlare för barn, ungdomar och vuxna. Sanoma Utbildning är en del av Sanoma Learning, ett av Europas marknadsledande läromedelsföretag. Läs mer på https://www.sanomautbildning.se/.

Om WeOffice – Mer än bara vackra kontor

WeOffice verkar för bättre arbetsmiljöer med fokus på kontorsutveckling och arbetssätt.
Vårt fokus ligger på att skapa fysiska, digitala och organisatoriska förhållanden som triggar och bibehåller önskvärda beteenden. Detta gör vi genom att certifiera arbetsplatsstrateger i våra 5 forskningsbaserade principer, ge organisationer tillgång till metoder och verktyg vid framtagning av arbetsplatsstrategier, samt genom konsultativa tjänster avseende framtagning och implementering av arbetsplatsstrategier. Läs mer på https://www.weoffice.eu/.

För mer information eller frågor kontakta gärna:

Aram Seddigh, VD WeOffice AB, aram@weoffice.se

Dela:
weoffice footer bg

Kontakta oss

    WeOffice Youtube Linkedin icon Följ oss på LinkedIn