Hem

WeOffice får i uppdrag att utveckla Fackförbundet STs nya kontor

Pressmeddelande  – Stockholm, 10 augusti, 2023

Under våren 2023 tog WeOffice fram en arbetsplatsstrategi för Fackförbundet ST utifrån det forskningsbaserade ramverket Workplace Adequacy™. Nu har WeOffice fått det fortsatta förtroendet att projektera, ta fram inredningskoncept och projektleda ombyggnationen till ett nyckelfärdigt kontor.


Vad är det som gör detta uppdrag särskilt spännande?

Det är flera saker. Dels är det alltid kul när vi får jobba med fackliga organisationer då de brinner för samma sak som vi gör, nämligen att skapa goda förutsättningar och villkor för arbete. Detta i kombination med att vi vinner uppdraget i direkt konkurrens med flera tillfrågade aktörer är en kvalitetsstämpel. Sedan är det alltid bra att få möjlighet att implementera arbetsplatsstrategin som vi själva tagit fram. Djävulen sitter i detaljer och genom att äga processen från behovskartläggning till ett färdigt kontor kan vi säkerställa att verksamheten får Mer än bara ett vackert kontor, säger Aram Seddigh som är uppdragsansvarig för projektet.

Sven Ostner och Aram Seddigh, WeOffice


Kort om vårt tillvägagångssätt i detta projekt:

I detta projekt har WeOffice utfört visions-workshop, fokusgruppsintervjuer, analyserat närvarodata samt kartlagd medarbetarnas behov genom fysisk miljöanalys och Workplace Adequacy™ Survey. Denna process har säkrat en hög delaktighet vilket varit viktigt för att ta fram en arbetsplatsstrategi som svarar på medarbetarnas och organisationens behov.

Aram Seddigh, VD och certifierad arbetsplatsstrateg på WeOffice, har tagit fram arbetsplatsstrategin och är uppdragsansvarig för projektet

Sven Ostner projektledare och arkitekt (MSA) på WeOffice, är projektets projektledare och arkitekt.

Om Fackförbundet ST

Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 99 000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser.

Om WeOffice – Mer än bara vackra kontor

WeOffice verkar för bättre arbetsmiljöer med fokus på kontorsutveckling och arbetssätt.
Vårt fokus ligger på att skapa fysiska, digitala och organisatoriska förhållanden som triggar och bibehåller önskvärda beteenden. Detta gör vi genom att certifiera arbetsplatsstrateger i våra 5 forskningsbaserade principer, ge organisationer tillgång till metoder och verktyg vid framtagning av arbetsplatsstrategier, samt genom konsultativa tjänster avseende framtagning och implementering av arbetsplatsstrategier. Läs mer på https://www.weoffice.eu/.

För mer information eller frågor kontakta gärna:
Aram Seddigh, VD WeOffice AB, aram@weoffice.se

Dela:
weoffice footer bg

Kontakta oss

    WeOffice Youtube Linkedin icon Följ oss på LinkedIn