Aktiviteter och arbetsmiljöutbildningar

Inställt: 8-9 Maj Arbetsmiljön på hybridarbetsplatsen

Detta event är dessvärre inställt av arrangören.

Möt WeOffice på konferensen Arbetsmiljön på hybridarbetsplatsen. Tillsammans med åtta andra föreläsare bjuds du in till det senaste inom arbetsmiljöfrågorna relaterade till mixen av kontorsjobb och distansarbete. Konferensen är hybrid så du kan enkelt delta på distans.

Mixen av kontorsjobb och distansarbete har kommit att ställa arbetsmiljöfrågorna i rampljuset och allt fler verkar stämma in på den hybrida arbetsmiljön som framtidens melodi. Om våra organisationer ska förbli konkurrenskraftiga, såväl nationellt som internationellt, behöver vi hänga med!

Under pandemin skapades nya kontorslösningar

Efter de rekordsnabba omställningar som krävdes under pandemin skapades nya kontorslösningar och en förändrad kultur kring hur vi ser på arbete. Om det är något vi fått lära oss så är det hur otroligt snabbt vi kan anpassa oss – och hur snabbt något nytt blir till standard. För bara en stund sedan slängde vi oss med uttryck som ”det nya normala” och ”vårt post-pandemiska arbetsliv”; och vi rustade oss för att göra annorlunda. Efter en förändring behövs också reflektion och återkoppling; hur blev allt? Vilka förändringar ska vi fortsätta med och vad kan vi lägga åt sidan?
(Lästips från WeOffice: Rapport: Kontor och arbetssätt efter pandemin)

We_Office_Arbetsmiljon_pa_hybridarbetsplatsen-1

Föreläsare 8-9 Maj

Konferensen Arbetsmiljön på hybridarbetsplatsen sätter arbetsmiljön i fokus. Möt föreläsare som problematiserar våra eventuella arbetsmiljöutmaningar; lyfter arbetsrättsliga perspektiv samt presenterar vad forskningen egentligen säger om de hybrida arbetsplatserna. Vilka nya arbetssätt behöver vi anamma för att behålla våra talanger? Hur ska vi forma en företagskultur som matchar de nya förväntningar som finns framledes? Hur ska våra ledare kunna bygga och behålla team i en miljö där personalen ständigt rör på sig?
(Lästips: Förändring på olika nivåer)

Program 8-9 maj Arbetsmiljön på hybridarbetsplatsen

8 maj

8.30-9.00 Digital incheckning
9.00-9.20 Inledning
9.20-10.00 Ergonomin i de hybrida lösningarna
”Rör inte min stol, det var en ergonom här för några år sedan och ställde in den”. Det är en kommentar som Jan-Erik Ståhl har hört många gånger under årens lopp. Jan-Erik arbetar som ergonom och förhoppningen är att ingen av oss som lyssnar till honom ska behöva upprepa en liknande kommentar. Jan-Eriks målsättning är att var och en ska bli ”sin egen ergonom”, och att delge de kunskaper vi kan ha nytta av i det nya arbetslivet. Jan-Erik Ståhl, ergonom och arbetsmiljökonsult, Ergomore

10.00-10.15 Paus

10.15-11.00 Plats på scen i det digitaliserade arbetslivet
Välkommen till en föreläsning om hur digitalisering påverkar förväntningar, normer och arbetssätt i arbetslivet. Vad prioriteras och värderas i ett digitaliserat arbetsliv? Vilka konsekvenser har normer som fart, förändring och flexibilitet för praktiken? Hur påverkas maktbalans, relationer och karriärutveckling när vissa är på jobbet och andra inte? Och hur rimmar alltihop med hållbarhet och trivsel?
Nanna Gillberg, Ek. dr. i företagsekonomi vid Göteborgs universitet
(Lästips: Lätt att göra rätt)

11.00-11.10 Paus

11.10-12.00 Arbetsmiljöarbete i det hybrida arbetslivet
Vilka specifika risker och utmaningar ser vi när allt fler organisationer väljer hybrida arbetssätt. Hur på verkar detta organisationer och individer, och vad säger lagstiftningen? Och om det nu finns specifika utmaningar, vilka lösningar kan vi försöka att applicera?
Vilka strategiska möjligheter ger det nya arbetssättet, som nog för allt fler är här för att stanna. 
Hur skapar vi ett ökat engagemang och motiverande arbete i tider av förändring?
Pia Ståhl

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.15 Inledning inför eftermiddagen
13.15-14.15 14.00-14.45 Ericssons resa fortsätter!
Det globala projektet Workplace of the Future som startades i april 2020 lever vidare på Ericsson – och medarbetaren är viktigare än någonsin! Projektet ämnar öka medarbetarnas välbefinnande och produktivitet genom flertalet initiativ som ska bidra till att forma framtidens arbete och arbetsplats. Återkoppling från kollegor och medarbetare blir projektets viktigaste nyckeltal för den fortsätta utvecklingen av vara arbetsplatser – i dag och i framtiden. Detta är bara början!
Rebecca Hansson, Ericsson Workplace of the Future PMO.
(Läs: Skapa delaktigthet)

14.15-14.45 Paus

14.45-15.00 Diskussionsövning
15.00-16.00 Kairos future
16.00-16.15 Avslutning och summering

9 maj:

9.00-9.10 Inledning för dag 2
9.10-9.50 Programpunkt uppdateras löpande

9.50-10.00 Paus

10.00-11.00 Fem principer för det flexibla kontoret
Vid omställning till nya kontor och arbetssätt kan en genomtänkt arbetsplatsstrategi ge stadga till projektet och förändringsresan. Arbetsplatsstrategin ska presentera en helhetsbild gällande hur arbetsplatsen ska fungera, och bör täcka allt från hur kontoret ska dimensioneras och diversifieras till hur övergången till det nya arbetssättet kan ske. Under föreläsningen kommer Aram att introducera olika typer av kontor och arbetssätt. Därefter presenteras fem forskningsbaserade principer som arbetsplatsstrateger bör fokusera på när de tar fram och implementerar en arbetsplatsstrategi. Principerna är; dimensionera rätt, diversifiera, underlätta samarbete, lätt att göra rätt och skapa delaktighet. Dessa fem principer presenteras också i Arams nyutgivna bok Arbetsplatsstrategi för det flexibla kontoret: metoder, verktyg och case med fokus på hybrid och aktivitetsbaserat arbetssätt.
Aram Seddigh, doktor i psykologi och VD på WeOffice

11.00-11.15 Paus

11.15-12.00 Arbetsrättsligt perspektiv
Eftersom hybridmodellen har blivit mer av en huvudregel i stället för ett undantag på de flesta arbetsplatser finns ett behov av att förstå vilka arbetsrättsliga rättigheter och skyldigheter arbetsgivare har med anledning av detta. Under föreläsningen kommer vi bland annat att beröra följande frågor:

  • Behöver arbetsgivare omorganisera sin verksamhet med anledning av hybridmodellen och vad kan det få för konsekvenser?
  • Behöver arbetsgivare se över de anställdas anställningsvillkor med anledning av hybridmodellen; vad krävs för att omreglera anställningsvillkoren och hur hanterar man nyanställd personal?
  • Hur förhåller sig arbetsgivarens arbetsledningsrätt, det vill säga arbetsgivarens möjligheter att leda och fördela arbetet, till hybridmodellen?

Konferensen innehåller två arbetsrättsliga pass. Första passet är en genomgång av de lagar och regler som gäller vid hybridarbete. Andra passet handlar om hur detta omsätts i praktiken. Passen avslutas med frågestund där du får svar på dina frågor!
Abraham Dal, jurist specialiserad på arbetsrätt

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Arbetsrätten fortsättning

13.45-14.10 Eftermiddagsfika

14.10-15.00 Självledarskap i det nya normala
Hur gör vi nu? När vi börjar ta några steg ut på andra sidan av pandemin finns en rad saker att fundera över och ta ställning till. Om vi inte är helt på det klara med hur, var och när vi ska arbeta riskerar vi att få problem i arbetsmiljön. När fungerar hybridmiljöer bra och vad ska man tänka på? Hur skapar vi en miljö där medarbetarna är självdrivna, det som kallas för självledarskap? Leif Denti som forskar inom ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet kommer under föreläsningen beskriva ny forskning på faktorer som får samarbetet i hybridmiljöer att fungera.
Leif Denti, Fil. Dr i psykologi, Göteborgs universitet

15.00-15.40 Programpunkt uppdateras löpande
15.40-16.00 Avslutning

Detta event är dessvärre inställt av arrangören.

Dela:
weoffice footer bg

Kontakta oss

    WeOffice Youtube Linkedin icon Följ oss på LinkedIn