Artiklar

Beläggningsmätning

Beläggningsmätning är ett ord som ofta hörs i samband med framtagning av en arbetsplatsstrategi för nybyggnad eller ombildning av kontor. Förenklat kan man säga att en beläggningsmätning kartlägger hur mycket olika arbetsytor används av de som är på plats på kontoret.  Men det är mycket som ska till för att mätningen ska bli korrekt och att resultatet ska kunna analyseras på ett bra sätt.

Varför en beläggningsmätning kan vara till nytta

Beläggningsmätningar utförs ofta som en del av en förstudie, eller som uppföljning, för att säkerställa att ett kontor dimensionerats på rätt sätt. Genom att kartlägga vilka platser som används på ett kontor och hur mycket, kan man skapa sig en bild av hur medarbetarna utnyttjar det fysiska kontoret i nuläget. Denna information kan man sen utgå ifrån när man ska utforma ett nytt kontor eller anpassa det befintliga. Det är dock viktigt att tänka på att bara för att rum och arbetsytor används på ett sätt i dagsläget betyder inte det att det nya kontoret måste utformas för att facilitera samma användning i framtiden. Medarbetare kanske just nu ockuperar mötesrum eftersom det finns en brist på arbetsytor som kan användas vid fokusarbete eller samarbeten mellan mindre grupper. Därför är det viktigt att tolka data från beläggningsmätningen tillsammans med annan data, som exempelvis aktivitetsanalysen och den fysiska miljöanalysen.

Inte detsamma som närvaromätning

Beläggningsmätning nämns ofta i samband med närvaromätning, och ibland används till och med begreppet för att indikera samma företeelse. Det kan vara bra att ha i åtanke dock att det i praktiken är skillnad på dessa termer och att de bidrar på olika sätt till arbetsplatsstrategin. Närvaromätningen kartlägger hur stor del av personalgruppen som vanligtvis kommer till arbetsplatsen, medan beläggningsmätningen undersöker på vilket sätt den närvarande personalen använder sig av kontorsytor.

Hur man utför en beläggningsmätning i praktiken

En beläggningsmätning utförs oftast av en observatör som antecknar vilka ytor som används och av hur många

En beläggningsmätning är ofta en tidskrävande process, men det är viktigt att sprida ut mättillfällen för att uppnå ett tillförlitligt resultat. Digitala mätningar kan göras med instrument designade för att mäta beläggningen av olika platser, men då dessa ofta är kostsamma är det vanligaste sättet helt enkelt genom observation. En observatör går runt på kontoret och för anteckningar över vilka ytor som används och av hur många. Man behöver utföra observationen under minst 10 dagar vid 20 olika tillfällen för att kunna få fram tillförlitliga värden, och måste planera den på så sätt att man kan fånga upp topparna under respektive dag. Att ha en beläggningsmätning på kontoret mitt i fikarasten, när hälften av medarbetarna är på utbildning, eller i förbindelse med skollov är alltså inte att rekommendera.

Lär dig mer

Beläggningsmätningar kan tillsammans med närvaromätningar, aktivitetsanalyser och den fysiska miljöanalysen skapa en större förståelse för hur ett kontor ska dimensioneras rätt, som är en del i en aktiv arbetsplatsstrategi. Mer om hur du kan använda dig av dessa mätningar i praktiken kan du lära dig om under utbildning till certifierad arbetsplatsstrateg.

Referenser

Seddigh, A. 2022. Arbetsplatsstrategi för det flexibla kontoret : metoder, verktyg och case med fokus på hybrid och aktivitetsbaserat arbetssätt, Stockholm, Blue Publishing.

Dela:
weoffice footer bg

Kontakta oss

Skicka en förfrågan så vi kontaktar dig inom kort

    WeOffice Youtube Linkedin icon Följ oss på LinkedIn