Artiklar

Diversifiering

Diversifiering är en av fem principer inom Ramverket Workplace Adequacy™ som arbetsplatsstrateger bör fokusera på för framtagning av en arbetsplatsstrategi. Förenklat handlar diversifiering om att skapa olika arbetsytor för olika typer av aktiviteter utifrån verksamhetens behov, och är viktigt på alla typer av kontor och för olika typer av arbetssätt. På traditionella kontor med fasta platser sker diversifiering oftast genom olika typer av mötesrum. Men på flexibla kontor, såsom agila kontor eller aktivitetsbaserade kontor skapar man diversifiering, och därmed valmöjlighet, inte endast genom att erbjuda olika typer av mötesrum, utan även genom att skapa olika typer av individuella arbetsplatser och samarbetsytor som alla kan använda. Det kan exempelvis vara arbetsrum, samarbetsrum, tysta landskap osv. Ju mer varierande arbetsuppgifter som förekommer på en arbetsplats, desto mer genomtänkt behöver diversifieringen vara för att på ett effektivt sätt adressera behoven.

Varför är diversifiering viktigt

Traditionella kontorslösningar med fasta platser saknar oftast bra valmöjlighet vilket medför att medarbetarna ofta behöver utföra individuellt arbete, samarbete och digitala möten vid sina skrivbord som är placerade i kontorslandskap. Detta medför störningar i arbetet för den som behöver fokusera och svårighet att hitta bra ytor att samarbeta i för de som behöver interagera med varandra. Genom att ge medarbetare tillgång till olika ytor som är anpassade för fokus, samarbete och digitala möten kan medarbetaren välja de ytor som passar aktiviteten bäst utifrån arbetets behov och egna personliga preferenser. Att skapa valmöjligheter vad gäller arbetsyta är därför ett viktigt steg i en arbetsplatsstrategi designad för att öka produktivitet och välmående på kontoret.

Aktivitet i fokus

Det är viktigt att poängtera att diversifiering inte är någonting som ska göras bara för sakens skull, utan fokus måste ligga på vilka aktiviteter som ska genomföras. För att få en klarare bild över vilka typer av aktiviteter som medarbetarna behöver utföra för att göra sitt jobb, behövs en kartläggning i form av en aktivitetsanalys och en fysisk miljöanalys. Ett sätt att genomföra en fysisk miljöanalys är genom workshopen Min dag på jobbet. Under denna workshop kan de anställda på ett kontor ange sina preferenser när det gäller vilka typer av arbetsytor de föredrar att utföra olika arbetsuppgifter på. För aktiviteter som kräver fokus och sekretess kan de till exempel välja ytor som är mer avskilda, såsom tysta storrum eller flexibla arbetsrum, medan för aktiviteter som kräver samarbeten kan de exempelvis välja samarbetsrum, informella mötesytor, projektrum eller mötesrum. Samtidigt som man genom den fysiska miljöanalysen kan kartlägga medarbetarnas preferenser för olika typer av ytor, kan man genom aktivitetsanalysen kartlägga hur mycket tid medarbetarna lägger på olika typer av aktiviteter. Dessa underlag är viktiga för diversifieringen.

Aktiviteten ska ligga i fokus när ett kontor ska diversifieras, men det är inte alla ytor som lämpar sig för långvarigt arbete

Är alla platser en arbetsplats?

Ett bra diversifierat kontor ger medarbetare tillgång till adekvata ytor för deras aktiviteter. Även om många arbetsuppgifter kan genomföras bakom en bärbar dator, underlättas till exempel många av våra arbetsuppgifter betydligt av bra tillgång till separata skärmar där vi enkelt kan visualisera information. Och även om man kan ta ett digitalt möte i ett öppet landskap, kan buller och överhörning hindra mötesdeltagare från att genomföra mötet på ett bekvämt sätt. Genom att diversifiera utifrån medarbetarnas och arbetets behov, kan man locka tillbaka medarbetare till kontoret, som tack vare diversifieringen upplever att arbetsplatsen nu ger dem ett bra stöd oavsett vilka typer av aktiviteter de ska utföra.

Nyfiken på övriga principer?

Läs mer om de andra fyra principerna som är nödvändiga att implementera för att kunna skapa en adekvat arbetsplatsstrategi här. Intresserad av att utbilda dig till arbetsplatsstrateg, kan du läsa mer om vår utbildning till certifierad arbetsplatsstrateg.


Referenser

Seddigh, A. 2022. Arbetsplatsstrategi för det flexibla kontoret : metoder, verktyg och case med fokus på hybrid och aktivitetsbaserat arbetssätt, Stockholm, Blue Publishing.

Coelho DA, Tavares CS, Lourenco ML, Lima TM. Working conditions under multi­ ple expoures: A cross­sectional study of private sector administrative workers. Work. 2015;51(4):781–9.

Herbig B, Schneider A, Nowak D. Does office space occupation matter? The role of the num­ ber of persons per enclosed officespace, psychosocial work characteristics, and environmental satisfaction in the physical and mental health of emplyees. Indoor Air. 2016;26(5):755–67.

Kaarlela­Tuomaala A, Helenius R, Keskinen E, Hongisto V. Effects of acoustic environment on work in private office rooms and open­plan offices – longitudinal study during relocation. Ergonomics. 2009;52(11):1423–44.

Lee PJ, Lee BK, Jeon JY, Zhang M, Kang J. Impact of noise on self­rated job satisfaction and health in open­plan offices: a structural equatio modelling approach. Ergonomics. 2016;59(2):222–34.

Seddigh A, Berntson E, Bodin Danielson C, Westerlund H. Concentration requirements modify the effect of office type on indicators of health and performance. Journal of Environ­ mental Psychology. 2014;38:167–74.

Seddigh A, Berntson E, Jönsson F, Danielson CB, Westerlund H. Effect of variation in noise absorption in open­plan office: A field study with a cross­over design. Journal of Environmetal Psychology. 2015;44:34–44.

Dela:
weoffice footer bg

Kontakta oss

    WeOffice Youtube Linkedin icon Följ oss på LinkedIn