Artiklar

5 principer vid framtagning av en arbetsplatsstrategi 

För att skapa en välfungerande arbetsmiljö är det inte bara viktigt att bestämma vilken typ av kontor eller arbetssätt som ska implementeras. Hur kontoret utformas och vilka förutsättningar kring arbetssätt man skapar är A och O för att få till en arbetsplats som främjar goda vanor bland medarbetarna. Aram Seddigh har tagit fram fem forskningsbaserade principer för att ge företag vägledning i arbetet med att ta fram en arbetsplatsstrategi som tillgodoser verksamhetens behov. 

De 5 principerna

Dessa fem principer är: 

  • Dimensionera rätt utforma arbetsplatsen med rätt antal och rätt typ av arbetsplatser 
  • Diversifiera skapa olika ytor för olika aktiviteter och behov 
  • Underlätta samarbete skapa strukturer och förutsättningar för att medarbetare som behöver samarbeta med varandra kan göra detta utan svårigheter 
  • Skapa delaktighet Involvera medarbetare i kartläggningsarbetet. Inte bara för att skapa förutsägbarhet, utan framförallt för att det ökar förståelsen för verksamhetens behov och gör det möjligt att adressera dessa 
De fem principerna är särskilt applicerbara på flexibla kontor

Stöd till flexibla arbetssätt

Dessa principer grundar sig på forskningsrön och ger arbetsplatsstrateger ett vägledande tankesätt när de tar fram arbetsplatsstrategier eller utvärderar befintliga kontorsmiljöer. Principerna kan appliceras vid framtagning av en arbetsplatsstrategi för kontor med fasta platser eller kontor där man ska implementera ett flexibelt arbetssätt, såsom aktivitetsbaserat eller agilt arbetssätt. På grund av att komplexiteten är högre vid framtagning av en arbetsplatsstrategi för kontor med ett flexibelt arbetssätt, ger principerna dock mest stöd i den typen av arbete.  

Dessa fem forskningsbaserade principer utgör grunden i vår certifierande utbildning till arbetsplatsstrateg som du kan ta del av här.  

Dela:
weoffice footer bg

Kontakta oss

    WeOffice Youtube Linkedin icon Följ oss på LinkedIn