Aktiviteter och arbetsmiljöutbildningar
  • Lecture

Arbetsplatsstrategi för Multi-site organisationer

Vad innehåller en arbetsplatsstrategi för Multi-site organisationer?

Organisationer blir allt mer medvetna om vikten av att ha en arbetsplatsstrategi i samband med kontorsförändringsprojekt. I sådana sammanhang behöver arbetsplatsstrategin innehålla konkreta förslag som tillsammans redogör för optimal dimensionering, diversifiering, hur samarbetet ska underlättas i det framtida kontoret och hur man ska uppnå hög användbarhet som gör det lätt för medarbetarna att hänge sig åt önskade beteenden.


Men en organisation som har många kontor, behöver ha en strategi som beskriver de övergripande ramarna som kommande kontorsförändringsprojekt behöver förhålla sig till samt processer som beskriver hur man identifierar behoven på respektive arbetsplats som ska förändras. Beroende på organisationens storlek och geografiska spridning kan en sådan övergripande arbetsplatsstrategi formuleras och benämnas Global arbetsplatsstrategi, Nationell arbetsplatsstrategi eller Arbetsplatsstrategi för multi-site organisationer.

Under detta webbinarium, går Aram Seddigh igenom skillnaden mellan en arbetsplatsstrategi för ett kontor och en övergripande arbetsplatsstrategi.

Datum & Plats

Webbinariet sker över Microsoft Teams tisdag 7 november kl 09.00-10.00.


Om föredragshållaren

AramSeddigh, WeOffice

Aram Seddigh har varit ansvarig certifierad arbetsplatsstrateg och uppdragsansvarig. Aram är leg. psykolog (MSc), ekonom (BBA) och innehar en doktorsgrad (Ph.D) i arbets- och organisationspsykologi. Han är författare till boken Arbetsplatsstrategi för det flexibla kontoret: Metoder, verktyg och case med fokus på hybrid och aktivitetsbaserat arbetssätt, som finns att köpa där böcker finns. Aram har arbetat som VD och arbetsplatsstrateg på WeOffice sedan 2012.

Dela:
weoffice footer bg

Kontakta oss

Eller nå oss på 073-9793663 alt. info@weoffice.se

    WeOffice Youtube Linkedin icon Följ oss på LinkedIn