Hem

Artiklar

Nedan publiceras kunskapsartiklar och rapporter relaterad till arbetsplatsstrategi samt kontorsutformning, arbetssätt och arbetsmiljöfrågor. Vi tar upp ämnen som bland annat relaterar till vad en arbetsplatsstrategi ska innehålla, vad ett hybrid arbetssätt är och vad som kännetecknar ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Utöver ovan berör vi även frågeställningar om arkitekturpsykologi, förändringsledning och projektledning avseende omställning till ett nytt sätt att arbeta.

Förkovra dig i ämnen relaterat till arbetsplatsstrategi, arbetsmiljö och arbetssätt

 • Motstånd

  Att gå från ett traditionellt arbetssätt till flexibla eller hybrida arbetssätt innebär en stor förändringsprocess som inte alltid är helt…

  Läs mer
 • Medvetenhet om förändringens omfattning

  Skapa delaktighet är en princip som ingår i Workplace AdequacyTM Framework och som är en särskild viktig faktor att ha…

  Läs mer
 • arbetsplatser som uppmuntrar till samarbeten WeOffice

  Sociala normer

  En verksamhet som vill ändra kontorsutformning eller som vill övergå till aktivitetsbaserade eller hybrida arbetssätt kan med fördel vända sig…

  Läs mer
 • Generella nudge

  Lätt att göra rätt är en av de fem forskningsbaserade principer som ingår i Workplace AdequacyTM Framework och som används…

  Läs mer
 • Sömlös inkoppling

  En verksamhet som vill ändra kontorsutformning eller som vill övergå till aktivitetsbaserade eller hybrida arbetssätt behöver noga överväga vilken strategi…

  Läs mer
 • 30-sekundersregeln

  När en organisation önskar byta kontorsutformning, antingen i samband med flytt eller genom att designa om nuvarande kontor, behöver en…

  Läs mer
 • Utforma överenskommelser utifrån beteenden

  En av de fem forskningsbaserade principer som finns inom Workplace Adequacy™ Framework är Underlätta samarbete. Detta ramverk används för att…

  Läs mer
 • Kopplingen mellan avskildhet och samarbete

  I tidigare artiklar har vi gått igenom Underlätta samarbete som är en av de fem forskningsbaserade principer inom Workplace Adequacy™…

  Läs mer
 • Hemvist

  Underlätta samarbete är en av de fem forskningsbaserade principer som ingår i Workplace Adequacy™ Framework, för att stödja verksamheter i…

  Läs mer
 • Fysisk miljöanalys

  När en verksamhet behöver flytta eller bygga om sitt kontor och exempelvis implementerar ett aktivitetsbaserat eller hybrid arbetssätt, kan en…

  Läs mer
 • Clean desk policy

  Clean desk policy är den riktlinje som implementeras på ett flexibelt kontor, såsom ett aktivitetsbaserat eller agilt kontor, för att…

  Läs mer
 • Närvaromätning

  En av de viktigaste komponenterna som arbetsplatsstrategin behöver adressera är hur många personer kontoret ska dimensioneras till. Detta är särskilt…

  Läs mer

Certifiera dig till arbetsplatsstrateg

Få kunskap och färdigheter du behöver för att ta ett projekt från genomfört till framgångsrikt!

Läs mer

Workplace Adequacy™ Survey

Samla in data och analysera information för framtagning av arbetsplatsstrategi! Så kan vår enkätplattform och visualiseringsverktyg hjälpa er i ert projekt.

Läs mer

Tjänster för framtagning och implementering av arbetsplatsstrategi

Ta del av hur vi kan stötta er vid omställning till nytt kontor och nytt arbetssätt!

Läs mer
weoffice footer bg

Kontakta oss

Eller nå oss på 073-9793663 alt. info@weoffice.se

  WeOffice Youtube Linkedin icon Följ oss på LinkedIn