Hem

Boken ”Arbetsplatsstrategi för det flexibla kontoret” finns nu på engelska – ”Workplace Strategy for the Flexible Office”

Pressmeddelande – Stockholm,14 september, 2023.

Boken ”Workplace Strategy for the Flexible Office” ger den teoretiska förståelsen och de praktiska verktygen som behövs för att skapa och implementera en arbetsplatsstrategi. Här hittar du ett systematiskt och evidensbaserat tillvägagångssätt som underlättar behovsanalysen och stöttar dig i att ta fram en verksamhetsanpassad arbetsplatsstrategi.

Arbetsplatsdjungeln förändras mer än någonsin. Den stora återkomsten till kontoret skjuts upp. Hemmakontorets popularitet leder till öde och därför oattraktiva utrymmen. Hur kan en arbetsplatsstrategi bidra till att minska kostnaderna, attrahera anställda, öka produktiviteten och välbefinnandet?

Det finns många idéer där ute, men nu är det för första gången möjligt att hitta ett systematiskt och evidensbaserat tillvägagångssätt dokumenterat i den här boken. Den kombinerar teori med praktisk vägledning.

Den nya boken ”Workplace Strategy for the Flexible Office” ger den teoretiska förståelsen och de praktiska verktygen som behövs för att skapa och implementera en arbetsplatsstrategi.

Med både den fysiska utformningen av arbetsplatsen och arbetssättet som utgångspunkter presenterar boken fem forskningsbaserade principer som styr ditt tänkande när du utvecklar arbetsplatsstrategier, och hur detta arbete kan implementeras.

Dessa principer är dimensionera rätt, diversifiera, underlätta samarbete, lätt att göra rätt och skapa delaktighet. Tillsammans bildar de ramverket Workplace Adequacy™.

Bokens innehåll

  • Den första delen av boken presenterar aktuella forskningsrön inom området och ramverket Workplace Adequacy™ och dess principer.
  • Del två presenterar en metod och en praktisk genomgång av hur man utvecklar och tillämpar en arbetsplatsstrategi.
  • I den sista delen av boken presenteras två case för framtagning av arbetsplatsstrategi från två fiktiva organisationer med olika förutsättningar – ett teknikföretag och ett produktionsföretag. (I den svenska boken finns även ett case med en myndighet).

Boken fokuserar på hybrida och flexibla arbetssätt (t.ex. aktivitetsbaserat arbete och agilt arbetssätt), men metoden kan även appliceras på andra sätt att arbeta. Boken används som kurslitteratur i utbildningen av arbetsplatsstrateger och är användbar för arkitekter, projektledare, förändringsledare, anläggningschefer, fastighetskonsulter och liknande yrken vars arbete innebär kontorsdesign och nya arbetssätt.


För mer information och en blick in i bokens innehåll, se denna länk.

Boken finns även tillgänglig på svenska sedan tidigare och kan beställas på alla ställen där böcker finns: Arbetsplatsstrategi för det flexibla kontoret : metoder, verktyg och case med fokus på hybrid och aktivitetsbaserat arbetssätt – Aram Seddigh – häftad (9789189205512) | Adlibris Bokhandel


Om författaren Aram Seddigh

Aram Seddigh är fil. dr i arbets- och organisationspsykologi, ekonom och leg. psykolog. Aram arbetar idag som arbetsplatsstrateg och VD hos oss på WeOffice där han stöttar organisationer vid framtagning av arbetsplatsstrategier. Aram är även kursledare för certifierande utbildningar för arbetsplatsstrateger. Han är en frekvent anlitad föreläsare, seminarieledare, förändringsledare och projektledare.

Om WeOffice – Mer än bara vackra kontor

WeOffice verkar för bättre arbetsmiljöer med fokus på kontorsutveckling och arbetssätt.
Vårt fokus ligger på att skapa fysiska, digitala och organisatoriska förhållanden som triggar och bibehåller önskvärda beteenden. Detta gör vi genom att certifiera arbetsplatsstrateger i våra 5 forskningsbaserade principer, ge organisationer tillgång till metoder och verktyg vid framtagning av arbetsplatsstrategier, samt genom konsultativa tjänster avseende framtagning och implementering av arbetsplatsstrategier. Läs mer på https://www.weoffice.eu/.

För mer information eller frågor kontakta gärna:

Aram Seddigh, VD WeOffice, aram@weoffice.se

Dela:
weoffice footer bg

Kontakta oss

    WeOffice Youtube Linkedin icon Följ oss på LinkedIn