Hem

Artiklar

Nedan publiceras kunskapsartiklar och rapporter relaterad till arbetsplatsstrategi samt kontorsutformning, arbetssätt och arbetsmiljöfrågor. Vi tar upp ämnen som bland annat relaterar till vad en arbetsplatsstrategi ska innehålla, vad ett hybrid arbetssätt är och vad som kännetecknar ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Utöver ovan berör vi även frågeställningar om arkitekturpsykologi, förändringsledning och projektledning avseende omställning till ett nytt sätt att arbeta.

Förkovra dig i ämnen relaterat till arbetsplatsstrategi, arbetsmiljö och arbetssätt

 • Vad är en arbetsplatsstrategi

  Vad är en arbetsplatsstrategi?

  En arbetsplatsstrategi ska, utifrån ett tilltänkt arbetssätt, detaljerat beskriva hur en arbetsplats bör utformas och fungera tekniskt. Arbetsplatsstrategin utgår från…

  Läs mer
 • Dimensionera rätt

  Dimensionera rätt är en av de fem principer som används för att vägleda arbetsplatsstrateger i framtagningen av arbetsplatsstrategi, när ett…

  Läs mer
 • Diversifiering

  Diversifiering är en av fem principer inom Ramverket Workplace Adequacy™ som arbetsplatsstrateger bör fokusera på för framtagning av en arbetsplatsstrategi.…

  Läs mer
 • Underlätta samarbete

  Det är vanligt att förändringar till ett nytt arbetssätt drivs av en önskan om ökat samarbete inom verksamheten. Ledning och…

  Läs mer
 • Ökad användbarhet

  Ökad användbarhet är en av de fem forskningsbaserade principer som ingår i Workplace Adequacy™ Framework som används för att utforma…

  Läs mer
 • Insikt genom delaktighet

  Insikt genom delaktighet är en av fem forskningsbaserade principer som ingår i Workplace AdequacyTM Framework, ett ramverk arbetsplatsstrateger kan använda…

  Läs mer
 • Tips: Bästa möjligheter för en god arbetsmiljö

  IOFFICE Business Center är ett kontorshotell med möjligheter till Co-workning i Stockholm och Göteborg.  De bad oss på WeOffice tipsa…

  Läs mer
 • Medvetenhet om förändringens omfattning

  Skapa delaktighet är en princip som ingår i Workplace AdequacyTM Framework och som är en särskild viktig faktor att ha…

  Läs mer
 • arbetsplatser som uppmuntrar till samarbeten WeOffice

  Sociala normer

  En verksamhet som vill ändra kontorsutformning eller som vill övergå till aktivitetsbaserade eller hybrida arbetssätt kan med fördel vända sig…

  Läs mer
 • Sömlös inkoppling

  En verksamhet som vill ändra kontorsutformning eller som vill övergå till aktivitetsbaserade eller hybrida arbetssätt behöver noga överväga vilken strategi…

  Läs mer
 • Fysisk miljöanalys

  När en verksamhet behöver flytta eller bygga om sitt kontor och exempelvis implementerar ett aktivitetsbaserat eller hybrid arbetssätt, kan en…

  Läs mer
 • Clean desk policy

  Clean desk policy är den riktlinje som implementeras på ett flexibelt kontor, såsom ett aktivitetsbaserat eller agilt kontor, för att…

  Läs mer

Certifiera dig till arbetsplatsstrateg

Få kunskap och färdigheter du behöver för att ta ett projekt från genomfört till framgångsrikt!

Läs mer

Workplace Adequacy™ Survey

Samla in data och analysera information för framtagning av arbetsplatsstrategi! Så kan vår enkätplattform och visualiseringsverktyg hjälpa er i ert projekt.

Läs mer

Tjänster för framtagning och implementering av arbetsplatsstrategi

Ta del av hur vi kan stötta er vid omställning till nytt kontor och nytt arbetssätt!

Läs mer
weoffice footer bg

Kontakta oss

  WeOffice Youtube Linkedin icon Följ oss på LinkedIn